default logo

Referanser

Direktør
Det nyttigste kurset jeg noen gang har deltatt på. Det gav inspirasjon og ettertanke. Fremfor alt en viktig hjelp til å komme videre og til å vokse som menneske. Du tør simpelthen mer etter et slikt kurs. Livskraften styrkes og du ser muligheter der du tidligere følte begrensninger.

Kursleder Torill Iversen, er et sant unikum og et kapittel for seg selv. Fremfor alt et menneske du blir glad i og får respekt for. Hun er ikke bare den viktigste grunnen til å melde seg på dette kurset – hun er i realiteten selve kurset»

Avdelingsleder
– Jeg har hatt ønske om å forbedre min kommunikasjon både til min sjef og til mine medarbeidere – NLP har gitt meg redskapene til å gjøre noe med det.
– I medarbeidersamtaler kommer det opp problemer som både jeg som leder og medarbeiderne ønsker å gjøre noe med – NLP har gitt meg redskapene til å gjøre noe med det.
– Uhensiktsmessig atferd møter man hos seg selv og hos andre – NLP har gitt meg redskapene til å gjøre noe med det.
– Målsetningsmodellen har gitt meg personlig og mine medarbeidere redskaper til å forandre framtiden til noe mye bedre
– Torill Iversen er en ekstraordinær kursholder som er snill, tøff, utfordrende og morsom – alt etter hva situasjonen krever.
– Definitivt det mest nyttige kurset jeg har tatt, noensinne!

Journalist
Av alle kurs jeg har gått på både i forbindelse med jobben min som journalist og for øvrig i utdannelsesøyemed er dette det kurset som har resultert i størst forandringer for meg personlig. Det betyr at jeg har kunnet ta i bruk ressursene mine på en ny måte, jeg har endret gamle handlingsmønstre til det positive (noe som har stor innflytelse både jobbmessig og privat), og jeg har fått et nytt og bedre ståsted for fremtiden. Dessuten er det også slik at jeg kan bruke teknikkene videre fremover når jeg måtte trenge det. Jeg har fått dem til odel og eie, og vil alltid ha glede av dem.

Kunstformidler
Torills evne til å engasjere, skape samhørighet, åpenhet og gi oss deltakerne muligheten og evnen til å ta i bruk det beste i oss selv for videre utvikling er helt unik.

Resultatet for meg – så langt (for det skjer forandringer hver dag) – har vært at jeg har fått et verktøy som jeg bruker til å takle situasjoner. Situasjoner som tidligere skapte problemer ofte med negativt utfall ser jeg nå på som interessante, og resultatet blir som regel positivt, og ikke bare for meg, men for alle involverte. I jobbsammenheng har jeg økt salget et sted mellom 20% og 30%. Jeg møter mange bedriftsledere i mitt arbeid og når jeg forteller om Torills NLP-kurs, ser de fleste at dette er et kurs som virkelig kan skape forandring og gi resultater.

For meg er det: Livet før og etter NLP med Torill

Bedriftsrådgiver/Siviløkonom
Mine første NLP kurs hadde jeg med andre lærere i Norge og USA. Jeg ønsket å lære mer NLP og å få en dypere forståelse og mestring av disse fantastiske verktøyene. Torills dyktighet og hennes unike formidlingsstil oppleves. Hun er på høyde med de beste i verden. På hennes kurs utviklet jeg trygghet til å mestre både profesjonelle og private utfordringer. Personlig bruker jeg kompetansen til hensiktsmessig å endre egne og andres mønstre, til å forstå hva som skjer i meg selv og andre, hjelpe meg selv og andre til å få det bedre. Profesjonelt har det styrket min formidlingsevne, jeg forstår hva kunden trenger og ønsker, når mål og resultater mer effektivt, motiverer kundene til endring og skaper suksess raskere og mer integrert. Et uvurderlig verktøy for profesjonelle!

Ved å ta disse kursene vil du øke fleksibiliteten, få dypere forståelse for endringsformater, bli sikrere i bruk av NLP verktøyene, bedre kommunikasjonsevne (forstå og bli forstått). Det blir naturlig å motivere seg selv og andre, sette mål og nå dem, stille de riktige spørsmålene for å få svar på det du spør om.