Bedriftsinterne programmer

Mind Too tilbyr kurs og prosesser for utvikling av grupper, avdelinger, eller hele bedrifter.

Lær ferdigheter du bruker og hva det er som egentlig skjer når du etablerer kontakt og tillit, og hvordan du kan skape dette når du ønsker. Ferdigheter for å skape tillit vil være noe av det viktigste du kan lære deg for skape bedre resultater på en enkel måte og som bivirkninger kan du få bedre arbeidsmiljø, nå mål raskere og lettere, bli tryggere på at den enighet dine medarbeidere gir uttrykk for er virkelige og ikke skjulte nei.

Å holde inspirerende og gode presentasjoner er avgjørende i mange sammenhenger. Det er også for mange en stor personlig utfordring. Evnen til å engasjere publikum er en stor del av presentasjons jobben.

Å kunne lese publikums reaksjoner underveis og være fleksibel til å 
gjøre endringer tilpasset publikum er og en avgjørende for resultatet. 
Hvordan må du tenke og kommunisere underveis for å nå 
frem med budskapet? 
Hvordan kan du bruke kroppsspråk for å understreke budskapet?

 

 • Mål og Visjoner er to populære 2 dagers kurs for ansatte og ledelse.
 • Mer å Hente er en mer omfattende prosess for ansatte og ledelse som går 6 - 12 mnd. Det handler om utvikling av medarbeider og organisasjonen med gode resultater.I forbindelse med slike prosjekter i bedriften er det en fordel at nøkkelpersonell parallelt tar NLP utdannelsen. På den måten sikrer bedriften eierskap til kunnskapen internt og kan gjennomføre nye prosjekter selvstendig, eller med minimal ekstern bistand.

gdlr_rp

Områder Mind Too jobber med:

 • Ulike endringsprosesser. Omorganisering, vekst, bemanningskutt eller satsning på nye markeder.
 • Skape og beholde tillit – internt og/eller eksternt
 • Relasjonsbygging, Salg
 • Markedskommunikasjon, Internkommunikasjon
 • Finne og kommunisere bedriftens identitet.
 • Øke selvtillit for ansatte og bedriften.
 • Konfliktåndtering.
 • Mentoring/Coaching, Medarbeiderutvikling.
 • Kjenne mål og komme dit. Sikre kongruens på målene i hele organisasjonen.
 • Fra Idè til suksess. For produkter, prosesser eller organisasjons endringer.
 • Systemtenkning. Identifisering av flaskehalser der små tiltak gir store resultater.