default logo

Å nå mål!

Å identifisere mål og å nå mål er grunnleggende kompetanse for enhver organisasjon.

Inviter dine medarbeidere til 2 meget nyttige og lærerike dager.
Dette er kurset for alle bedrifter som ønsker å bli mer effektive i å sette og nå mål. På kurset lærer dere hvordan dere setter gode mål, hvordan dere vet om dere kommer til å nå målet. Dere lærer forskjellen som gjør forskjellen mellom de gangene dere når målene, og de gangene dere ikke når målet.

En praktisk, virkningsfull arbeidsmodell for å nå mål!

  • Kommunikasjonsferdigheter for å nå mål
  • Hvordan du tenker, hvordan hjernen og hjertet arbeider sammen for enklere og bedre sette og nå mål

Etter gjennomført kurs har dere:

  • Et personlig verktøy til å sette mål i alle sammenhenger, for deg selv personlig, for familien, for bedriften, avdelingen eller en relevant gruppe.
  • Et verktøy å bruke for å få en gruppe/bedrift/avdeling til å jobbe sammen mot samme mål.
  • En unik forståelse for hvordan utføre positive endringer.

Kurset et lagt opp basert på praktiske øvelser.

Målsetningsmodellen
Målsetningsmodellen er et unikt verktøy. Hvordan du tenker, og forholder deg til et mål/en målsetning, vil være avgjørende for resultatet. Vi kan si at måten vi sorterer, strukturerer og integrerer våre tanker om fremtiden, vil være avgjørende for de resultatene vi oppnår i dag, og de resultatene vi oppnår i forhold til våre mål.

Definer hva du ønsker (mål).  Analyser så dagens situasjon (nå/utgangspunkt). Finn så de ressurser du trenger for å nå det målet du har satt deg, og lag strategier for hvordan du skal komme til målet.