default logo

Betalings og Copyright Betingelser

Pris og betalings betingelser

Kurspris 
Innbetaling av kursavgiften skjer til konto 1506.44.52700 60 dager før og senest 30 dager før kursstart.
Mind Too, PB 37, 1378 Nesbru
Husk å oppgi både firma og deltagers navn, adresse, e-post og telefonnummer.

Betalingsbetingelser:
Påmeldingsavgift betales etter faktura 14 dager etter påmelding.
Resterende kursavgift forfaller til betaling 60 dager før kursstart.
Faktura blir sendt til Bedriftens EHF eller epost adressen som er oppgitt ved påmelding.
Deling av kursprisen
Kursprisen kan deles i 4 like store deler. Den aktuelle kursdelen må være innbetalt 30 dager før hver  kurssamlingen.

Avbestilling:
Følgende gebyrer gjelder ved avbestilling;
60 – 30 dager før kurset = 50% av kursavgiften
30 – 0 dager før kurset = 100% av kursavgiften.

Ved dokumentert sykdom mm trekkes 10% av kursavgiften til administrasjonskost. Hvis du ønsker å sende en stedfortreder kan vedkommende bytte plass med deg når som helst før kurs start og uten økonomiske konsekvenser for deg.
Har du behov for å avbestille kan du kontakte oss på ledelse@mindtoo.no.

Rettigheter og copyright
Torill Elise Iversen eier alle rettigheter til programmet. All kursdokumentasjon inkludert øvelser og meditasjoner tilhører Torill Elise Iversen, og er beskyttet av lover og internasjonale konvensjoner, herunder Åndsverkloven av 12. mai 1961. Materiale publisert av Torill Elise Iversen kan kun bli brukt ved eksplisitt tillatelse fra Torill Elise Iversen. Det er ikke tillatt å utnytte informasjonen kommersielt, eller å overføre den til en tredjepart. Gjentrykk, videre salg, videre lisensiering, kopiering, modifisering, publisering, overføring, salg eller annen distribusjon av materialet er strengt forbudt uten spesifikk skriftlig forhåndstillatelse fra Torill Elise Iversen. Du må be om rettigheter eller tillatelse fra Torill Elise Iversen om du skal bruke eller bruker noe av det du lærer på programmet, kursdokumentasjon eller andre ting som har forbindelse med programmet profesjonelt enten det er betalt eller ubetalt, så må du ha en skriftlig tillatelse fra Torill Elise Iversen.

All bruk, kopiering og/eller distribusjon uten skriftlig samtykke fra Torill Elise Iversen, innebærer lovbrudd. Eventuell overtredelse av bestemmelser om straff og/eller erstatningsansvar i relasjon til uautorisert bruk, kopiering og/eller distribusjon, vil bli forfulgt rettslig. Det er tillatt å sitere (maksimum ¼ side) fra program dokumentasjon, under forutsetning av at kilde oppgis. Kommersiell bruk av dokumentasjon, øvelser, meditasjoner eller annet som er utviklet kan ikke benyttes uten særskilt tillatelse.
Alle rettigheter forbeholdt i henhold til vanlige lover om opphavsrett og kopibeskyttelse. Reproduksjon, kopiering, eller re-distribusjon i kommersielt øyemed av noe av Torill Elise Iversens materiale eller design er strengt forbudt.