default logo

For Ledergrupper

For bedrifter som ønsker å utvikle et større antall ledere gjennomfører vi normalt et av følgende to alternativer:

  1. 2-4 ledere på hvert kurs i hvert semester over en passende tidsperiode. Vi har i dag feks en norsk bedrift der ca 12 ledere gjennomfører lederutviklingsprogrammet i løpet av en ca 3 års periode. Dette alternativet passer godt for bedrifter som ønsker at lederne skal gjennom en dypere lederutdannelse og/eller som ikke har anledning til å ha alle lederne «ute av sirkulasjon» samtidig.
  2. Et annet alternativ er å la et mindre antall nøkkelledere gjennomføre lederutviklingsprogrammet, og så mot slutten setter vi igang et tilpasset internt kurs for andre aktuelle lederne, evt resten av teamet eller avdelingen. Bedriftsintern utviling er bygd på er «Mer å hente» som du kan lese mer om her. Det interne kurset vil typisk gå over 9-11 dager i en 6-12 mnd periode.

Ta kontakt med kundeansvarlig Torill Iversen på 906 81 884 eller torill@mindtoo.nfor en samtale og evt et uforpliktende møte om hvilken av løsningene som passer best for deg og din bedrift.