default logo

Hjertet og Hjernen hånd i hånd

Vi har alle opplevet kampen mellom hva vi må gjøre og hva vi ønsker å gjøre. Kampen mellom hjernen og hjertet. Hjertets elektromagnetiske felt er 5000 ganger sterkere enn hjernes. Ved å lære hvordan du kan være i kontakt med hjernen og hjertet samtidig øker du din evne til kommunikasjon og evne til å nå mål.

Video: Science of the heart

Science of the heart!

Som leder vil har du mye å hente ved å lære hvordan du kan lede fra hjertet. Vi i Mind Too har arbeidet med dette siden 1980 og har testet hvor kraftfullt en leder er når disse ferdighetene er integrert. På Lederprogrammet lærer du dette og mye mye mer.

Les mer om Lederprogrammet her.