default logo

Hva er NLP?

NLP har de enkleste og samtidig de mest avanserte teknikkene og metodene for leder- og organisasjonsutvikling, coaching, medarbeider- og teambuilding.

NLP er den største psykologiske landevinningen i forrige århundre.Metoden kan ses på som en samling effektive og logiske teknikker, satt inn i et oversiktlig system.

Disse lett forståelige verktøyene kan du ta i bruk omgående.

NLP er ”The Study of Excellence”. Et sansebasert sorteringsverktøy også kalt ”psykologiens matematikk”. Mange av teknikkene er brukt intuitivt av fremgangsrike personer. NLP har analysert, konkretisert og videreutviklet disse teknikkene. Metoden kan ses på som en samling effektive og logiske teknikker, satt inn i et oversiktlig system. Disse lett forståelige verktøyene kan du ta i bruk omgående.

NLP står for Nevro Lingvistisk Programmering. Navnet viser til sammenhengen mellom språket og programmene i hjerne og kropp (vår nevrologi) som igjen bestemmer vår adferd. Når vi vet hva som bestemmer vår adferd kan vi også endre den!

Muligheter med NLP 

NLP er den viktigste metoden for forandring og kommunikasjon vi kjenner i dag. NLP viser deg hvordan du lykkes, og hvordan suksess kan læres bort, – og gjentas. NLP hjelper deg å finne ut hva som hindrer din fremgang, og hvordan du kan gjøre endringer.

NLP er mer enn enkeltstående teknikker for atferdsendring. NLP er et løsningsorientert verdisystem og fokuserer på prosesser i stedet for på årsaker. NLP er kraftig og effektivt og brukes med respekt og omtanke for andre mennesker. Gjennom NLP er det skapt nye muligheter for kontakt, kommunikasjon og påvirkning.

NLP har avdekket hvordan vi tenker, hvordan hjernen arbeider og hvordan vi kan bruke den bedre. Forkortelsen står for Nevro Lingvistisk Programmering. Navnet viser til sammenhengen mellom språket og programmene i hjerne og kropp (nevrologien vår) som igjen bestemmer atferden vår. Når vi vet hva som bestemmer atferden vår, kan vi også endre den!

Forandringer betyr muligheter til å:
  • Utvikle bedre antenner, styrke evnen til å registrere og forutse det som skjer i oss selv, i andre mennesker og i verden rundt oss
  • Styre forandringene rundt deg på en måte som ivaretar både dine egne og andres interesser
  • Skape positive endringer i organisasjoner, hos dine nærmeste og i deg selv
  • Styrke viljen og evnen til å skape slike forandringer
  • Styrke nyttige relasjoner og svekke de unyttige
  • Nå målene dine – vite hvor du vil og skape det livet du ønsker
  • Øke fleksibiliteten din – evnen til å reagere på informasjon du mottar underveis til målet

 

Hvem har nytte av NLP?

Metodene har vært brukt i over 20 år innenfor næringsliv, organisasjonsutvikling og personalutvikling, i salg og forhandlinger og i nasjonal og internasjonal kulturtilpasning. NLP benyttes i undervisning, i helsesektoren, av kunstnere, i egenutvikling og terapi.

Utgangspunktet for NLP var studiet av personer som oppnådde fremragende resultater på ulike områder; i forretningslivet, innen psykologi, pedagogikk, rådgivning og terapi.

Hva var det disse menneskene sa, tenkte og gjorde som ga dem suksess? Hva er forskjellen på de som er flinke og de som er usedvanlig dyktige? Kan dette læres bort og bringes videre?

NLP kan hjelpe deg å finne flere muligheter i tilværelsen, gi deg oversikt og smidighet, suksess i forretningslivet og harmoni i privatlivet