default logo

Lederprogrammet

Visjon til Resultat  For å lykkes som leder skaper du en visjon, eller mål, og engasjerer andre til å nå visjonen eller målet sammen deg. Under dette temaet har vi sortert det følgende som du lærer i lederutviklingsprogrammet.

Hvordan skape tillit på et øyeblikk? Hva skjer når tillit opphører og hvordan kan den gjenvinnes? Tillit fra de du vil og trenger å ha med deg til å nå målene. Du bevisstgjør og styrker ferdighetene til effektiv kommunikasjon. Du lærer hvordan du henter frem potensialet og ressursene i deg selv og andre. Hva som gjør at du lykkes, og hva som mangler når du ikke lykkes, og hvordan bruke det til å lykkes oftere. Hvordan vet du at du vil lykkes før du iverksetter en prosess? Hvordan sikrer du at du går korteste veien til målet?

Målsetningsmodellen er et hjelpemiddel til og analyserer både den nåværende og den ønskede situasjonen. Analysen hjelper deg med å sette navn på de elementene som karakteriserer situasjonen, bevisstgjør hvilke ressurser du har, samt identifisere de ressurser du trenger for å nå målet. Det handler om bevisstgjøring, samtidig som det handler om programmering – å legge det nye målet inn i underbevisstheten. På denne måten vil bevissthet og underbevissthet spille på lag.

Observasjonsevne og sanseskarphet til å skaffe riktig informasjon og hvordan påvirke andre. Hvordan skape kontakt og tillit på et øyeblikk.

Meta programmer; hvilken informasjon slipper vi igjennom våre sansefiltre og hvordan påvirker det vår atferd.

State kontroll: Hvordan finne og holde en ressurssterk tilstand og fokus på målet. For eksempel i forhandlinger, ved presentasjoner, i konflikter med mer. Betydning av egen tilstand for resultatet.

Forankre en idé, et prosjekt, en uttalelse hos deg selv og andre. Hvordan påvirker du sammenhengen mellom en indre opplevelse (respons) og en ytre hendelse (trigger),

Strategier er trinnvise prosedyrer for hvordan vi for eksempel løser et problem, tar beslutninger, legger planer, lærer, motiverer oss, er kreative, vår realitetsforståelse og hvordan vi overbeviser oss selv og andre om det vi tror på.

Rammer og rammeendringer betyr at vi forandrer en mening når vi setter den inn i en annen ramme eller sammenheng enn den tidligere har vært. Dette er et av de nyttigste verktøyene i forhandlinger.

Språket gir oss informasjon om hvordan vi tenker. NLP har studert og analysert strukturen i hvordan dyktige mennesker ordlegger seg, i hvordan hypnose fungerer og har satt dette i system. Ordene og betydningen av hvordan vi ordlegger oss blir bevisstgjort og du vil beherske det vi kaller ”hypnose i hverdagen” (noe alle dyktige politikere, skuespillere og leder kan på et ubevisst nivå).                               

Forhandlinger på et avansert nivå. Forberedelse, prosess, taktikk og håndtering av  innvendinger. Hvordan sikre at både din forhandlingspartner og din delegasjon oppnår et best mulig resultat og at alle er motiverte til å følge opp når avtalen er skrevet.

Idé til Suksess

Område nummer to for effektiv ledelse er å  ta en idé og transformere det til en suksess. Ferdigheter og modeller du lærer i lederutviklingsprogrammet som vi sorterer under dette temaet er:

Disney metoden; Hvilke ferdigheter er nødvendig for å sikre suksess for en ide slik Walt Disney gjentagende ganger demonstrerte. Vi har studert Walt Disney’s evne til å koble sin innovative kreativitet, med vellykkede forretningsstrategier og hans evne til å skape popularitet rundt et prosjekt. Hvordan klarte han å gjenta sine forretningsmessige suksesser basert på kreativitet? Bruk Disney’s strategi til å gjøre ditt prosjekt til en suksess.

Lederskap og systemtenking noen av de viktigste ferdigheter som kreves i en verden i stadig endring. Systemtenking er kunsten og vitenskapen om å forutsi og øve innflytelse på et hvilke som helst system ved å forstå de underliggende strukturene. Et systems atferd avhenger av dens struktur, og ikke dens grunnleggende deler, så systemtenking passer til alle systemer. NLP er en studie av strukturen i de subjektive erfaringene. Systemtenking er sentralt i NLP.

Tidslinjer; Hvordan sorterer du tid? Hvordan plassere et mål i fremtiden. Og hvordan eliminere hindringer fra fortiden. Mentale og fysiske tidslinjer er en av de mest effektfulle verktøy vi har i NLP for å endre uhensiktsmessig atferd, og å sikre at mål og visjoner blir en realitet.  Kunnskapen om tidslinjer gir oss også et personlig verktøy som gjør det effektivt både å planlegge et prosjekt og å gjennomføre det.

God til Fremragende

For å lykkes med å oppnå våre mål og visjoner trenger vi å skape nok interesse og motivasjon over tid til å gjennomføre en spesifikk handlingsplan. Vi trenger også å identifisere og tilføre de nødvendige egenskaper og evner for å nå målet.

Modellering. Modellering er det samme som å identifisere og kopiere det beste i deg selv, i andre og organisasjoner. Du lærer hvordan du kan modellere dine egne suksess historier og hvordan du kan gjenta denne strukturen med suksess i andre sammenhenger. Modellering er en systematisk metode for å identifisere og lære forskjellen som skaper forskjellen mellom en fremragende prestasjon og en middels prestasjon, mellom et fremragende team og et middels team. Du vil også lære av, og kunne ta i bruk suksess strategiene til de andre lederne på kurset.

Med denne metoden kan vi enkelt og presist overføre suksesskriteriene slik at bedriftens medarbeidere får en betydelig oppgradering av sine prestasjoner.

Verdier og trossystemer. Vår tro om oss selv, våre muligheter og evner styrer oss og er ofte ubevisst. Hvordan avdekke og endre en begrensende tro. Hvordan spiller våre troer inn når vi vil gjøre endringer. Hvordan verdier og trossystemer påvirker vår og andres motivasjon. Intensiteten i vår tro avgjør vår motivasjon, og vil være avgjørende for å lykkes med endringer som involverer andre mennesker. Hvordan avdekke hvilket verdisystem vi opererer etter. Hvordan implementere felles verdier og målforståelse for alle i teamet eller bedriften.

Lederutviklingsprogrammet «Ledelse og Kommunikasjon» består av to kurs:
  1. Lederprogram Del 1 gir sertifisering i NLP Practitioner 
  2. Lederprogram Del 2 gir sertifisering i NLP Master Practitioner.

Begge kursene er på 130 timer over 15 dager i en ca 4 mnd periode. Hvert kurs er en selvstendig del som avsluttes med en internasjonal sertifisering i NLP og en lokal sertifisering i Mindfulness og Holistisk Tenkning.

I første halvdel, «Lederprogram Del 1» fokuserer vi på å utvikle dine evner til å lede deg selv og å lede andre.

I andre halvdel, «Lederprogram Del 2» går vi i dybden på evnen til å lede deg selv og andre, samtidig som vi utvider ledelse konseptet og jobber med ledelse av systemer og organisasjoner.

Innholdet i kursene sorterer vi i tre områder: ”Fra Visjon til Resultat”, ”Fra Idé til Suksess” og ”Fra God til Fremragende”. Grovt sett kan vi si at «Fra Visjon til Resultat» dekkes i Lederprogram del 1. «Idé til Suksess» og «God til Fremragende» dekkes i Lederprogram del 2. Det er naturlig nok litt overlapping, og i Del 2 – Masteren går vi mer i dybden og utvider kompetansen rundt kjente konsepter fra Del 1/Practitioner.