default logo

Om Mind Too

Mind Too tilbyr næringslivsledere kurs der de lærer å utnytte potensialet sitt. Mind Too tilbyr NLP-utdannelse, kurs og konsulentbistand innenfor lederutvikling og kommunikasjon.

Mind Too arbeider med forandringsprosesser både i organisasjoner og hos individer. Vi ligger langt fremme i bruk av metoder for kommunikasjon, organisasjonsutvikling og egenutvikling. Vår bakgrunn fra næringslivet gir oss et realistisk syn både på problemer og muligheter i en organisasjon.