default logo

Et kurs i kommunikasjon!

Dine viktigste kommunikasjons-verktøy er sansene dine. Med sansene henter du inn informasjon både fra omgivelsene og fra ditt eget sinn og egen historie.
På Lederprogrammet lærer du hvordan sansene dine påvirker resultatene du skaper både på godt og vondt. Du lærer hvilke suksess strategier du allerede bruker og hvordan du kan lære andres suksess strategier.