default logo

Lederprogram – «3 kurs i et»

Leadership

Et kurs i ledelse – kommunikasjon  – forandring og personlig utvikling.

Ledelse
Skal du lede andre med suksess, må du først kunne lede deg selv. Hvorfor det?
Fordi du med din erfaring og din kunnskap har et indre kart som er veiviseren for hvordan du leder andre. Først når du har et bevisst forhold til eget utgangspunkt, til ditt eget indre kart, vil du ha forutsetning for å repetere din suksess som leder.

Vet du ikke hvordan du bevisst kan lede deg selv, blir din ledelse av andre basert på kalkulerte gjettinger eller boklært kunnskap.
På lederprogrammet kan du utvikle dine lederegenskaper og du får verktøy til å endre uhensiktsmessige atferd . I tillegg får du verktøy til å etablere egenskaper du ikke har men ønsker deg.

Kommunikasjon
Vi definerer Kommunikasjon som hvordan du forholder deg til deg selv og hvordan du forholder deg til andre.
Dine viktigste kommunikasjons-verktøy er sansene dine. Med sansene henter du inn informasjon både fra omgivelsene og fra ditt eget sinn og egen historie.
På Lederprogrammet lærer du hvordan sansene dine påvirker resultatene du skaper både på godt og vondt. Du lærer hvilke suksess strategier du allerede bruker og hvordan du kan lære andres suksess strategier.

Personlig utvikling
Vi erfarer stadig nye situasjoner og vokser og utvikler vår personlighet og våre egenskaper. På Lederprogrammet lærer du verktøy og modeller du vil ha bruk for resten av livet. Du lærere virkningsfulle endringsformater du kan bruke for deg selv og for organisasjonen/bedriften du leder. Du blir helt enkelt sterkere og tryggere som person og leder etter dette programmet.