default logo

Et kurs i ledelse!

Lederutvikling med Mind Too

De fleste skoler i ledelse fokuserer på resultatet av effektiv ledelse. De påpeker at gode ledere skaper visjoner, mobiliserer forpliktelse og forstår behov. MEN de lærer ikke ledere de ferdighetene de trenger for å utøve effektiv ledelse. Å vite hva vellykkede ledere gjør er ikke nok. Vi må vite HVORDAN de tenker og handler når de skaper visjonene og mobiliserer motivasjon. HVORDAN de forstår og handler ut fra de behov som oppstår.

På Mind Too’s kurs i ledelse og kommunikasjon lærer du hvordan du utvikler og bevisstgjør nøkkelaspektene og ferdighetene som er til stede når en leder skaper de resultatene som er beskrevet i bøkene. Du lærer de grunnleggende verktøy for å utvikle dine personlige ferdigheter som gir deg mer styrke og makt.

Å lede andre med suksess

Skal du lede andre med suksess, må du først kunne lede deg selv.

Hvorfor det?

Fordi du med din erfaring og din kunnskap har et indre kart som er veiviseren for hvordan du leder andre. Først når du har et bevisst forhold til eget utgangspunkt, til ditt eget indre kart, vil du ha forutsetning for å repetere din suksess som leder.

Vet du ikke hvordan du bevisst kan lede deg selv, blir din ledelse av andre basert på kalkulerte gjettinger eller boklært kunnskap.
På lederprogrammet kan du utvikle dine lederegenskaper og du får verktøy til å endre uhensiktsmessige atferd . I tillegg får du verktøy til å etablere egenskaper du ikke har men ønsker deg.