default logo

Torill Iversen

Trener Torill Iversen har hatt lederoppgaver jobbet med NLP i mer enn 40 år og er faglig ansvarlig for kursene. Torill har erfaring fra lederjobber med resultatansvar i små og mellomstore selskaper i Norge. Hun har og erfaring fra ulike oppgaver innenfor ledelse og forhandlinger internasjonalt. De seneste årene har hun konsentrert seg om utvikling av medarbeidere i organisasjoner og bedrifter, kursvirksomhet (i Europa, USA og Kuwait), intuitiv problemløsning for bedriftsledere samt individuell rådgivning/terapi. Hun har også vært engasjert i Walt Disney’s produktutviklings strategier og har hatt forskjellige styreverv i ulike bedrifter.

Torill er kjent for sin personlige undervisningsstil. Hennes erfaring som leder- , styremedlem og styreleder i næringslivet, rådgiver (coach) og terapeut gjør at hun kan tilpasse budskapet og integrere det i hver enkelt deltaker. Når de nye kunnskapene er blitt en del av deg, vil du også bruke dem. De som ønsker det kan oppleve store personlige forandringer.

Hun har et bredt samarbeid med ressurspersoner innenfor flere fagområder, og er medlem Global NLP Training & Consulting Community (GTCC).