default logo

Verktøy

Verktøyene du lærer på lederporgrammet er satt sammen for at du skal øke din evne til å håndtere endringer på en bevisst og kunnskapsrik måte.

NLP er et kommunikasjonsverktøy som er et sansebasert sorteringsverktøy. Vi kan se på NLP som psykologiens mattematikk hvor vi har byttet ut tall med sanser. Akkurat som i mattematikk så er det fortegnene som + / –  som avgjør følelsen som styrer handlingene dine, trossystemene dine og resultatene dine. Les mer on NLP her.

Mindfulness = meditasjon er et verktøy som er utviklet fra mange tusen år med meditasjonserfaring. Vi kan tenke på Mindfulness som et verktøy for sjelen eller sinnet vårt. Dette er et verktøy for å oppleve helhet og kontakt. Kontakt både med deg selv og med andre og omgivelene. Dette vil styrke din opplevelse av trygghet endre trossytemene og resultatene dine. Les mer om mindfulness og meditasjon her.

Holistisk tenkning er et helt unikt verktøy som er utviklet i samhandling med mange ulike fagområder. Kort fortalt så lærer du å tenke fra hjerte. Ja du leste riktig, energien og kraften fra hjerte er 100 ganger sterkere enn hjernen. Med denne teknikken kan du skape resultater mye raskere enn med noen annen kjent metode. Les mer om holistisk tenkning her.