default logo

Fra ledernes munn NB!

Vårt mål er at all informasjonen du trenger for å velge lederprogrammet skal være lett tilgjengelig for deg. I tillegg til brosjyrer, og tekstene på hjemmesiden, har vi skrevet ned ledernes egne historier fra det første kurset på referansesidene, og vi har uttalelser du kan lytte til her, fra lederne som nå har gjennomført hele programmet.

Lederprogrammet består av to kurs, hvert på 130 timer. Det første kurset gir mange nye innsikter og raske og enkle verktøy deltakerne tar i bruk med en gang, og som gir nye resultater og konkrete opplevelser de lett forteller om. Disse opplevelsene er beskrevet i artiklene på referansesidene. Etter hvert som de samme lederne fortsetter sin utvikling på det andre kurset, går kompetansen dypere og bredere, og det er nå en integrert del av dem selv. Du vil kjenne dette igjen i lydsporene under her ved at erfaringene og forandringene lederne har gjort er beskrevet på det vi kaller et høyere logisk nivå som favner mye bredere, og er mindre spesifikt. Du vil høre at de snakker om trygghet, styrke, ro, ressurser, kapasitet, energi, verktøy og større bevissthet.

Her ser du direktører, avdelingsledere, styreleder og salgssjefer, fra finansinstitusjoner, IT-bedrifter, shipping, bygg, forskning, bergverk, ideell organisasjon og offentlig.Deltakerne på lederprogrammet er direktører, avdelingsledere, økonomidirektører, styreleder og salgssjefer. De jobber i finansinstitusjoner, it-bedrifter, shipping, bygg, forskning, bergverk, ideell organisasjon og det offentlige.

Hør om hvordan noen av lederne fant frem til programmet, og hva som fikk dem til å bestemme seg for å gjennomføre det selv:

Salgssjef IT:
Dersom du selv lurer på om du skal starte lederprogrammet nå, så har du sannsynligvis noen forventninger. Her kan du høre litt om noen av lederne som nettopp har gjennomført programmet hadde av forventninger for over ett år siden:

Avdelingsleder bank:
Vi er stolte av å si at lederne etter å ha gjennomført hele lederprogrammet forteller at det har overgått deres forventninger, hør selv:

Styreleder IT:
Alle lederne kommer for å utvikle ferdigheter i kommunikasjon og ledelse, og seg selv. De har fortalt oss litt om de konkrete resultatene de har hatt etter gjennomført program, og de personlige forandringene de har opplevd.

Salgssjef IT:
Et program som handler om personlig utvikling stiller krav på andre nivåer enn det rent faglig kompetente. Evnen til å bygge den riktige atmosfæren på kurset er meget viktig.

Avdelingsleder bank:
Å ha denne unike kompetansen om kommunikasjon og ledelse felles i en ledergruppe er en udiskutabel fordel.

Banksjef:
En av våre ledere forteller om hvor viktig det har vært å ha lederprogrammet som støtte i en utfordrende lederhverdag.

Rektor VGS:
Og sist men ikke minst, en av våre velartikulerte ledere forteller om gleden ved å oppdage at han har fått tre kurs i ett.