default logo

Kontakt og relasjoner

SKAPE TILLIT
På dette todagers kurset lærer du de grunnleggende ferdighetene du trenger for å skape umiddelbar kontakt når du ønsker det.

Kontakt og tillit er tydelig å observere hos mennesker som er på bølgelengde med hverandre. De opptrer i harmoni, og opplever å ha det godt sammen. Dette vises bl.a. ved en ensartet kroppsstilling og bevegelses-rytme, språkbruk, tonalitet og tempo.

 

POSITIV KONTAKT

Positiv Kontakt er som en bro mellom to personer. En tilstand av forståelse,  tillit og gjenkjennelse. En opplevelse av forståelse og kontakt som gjør at man liker hverandre. Positiv kontakt er en helt nødvendig forutsetning for reel makt, læring, påvirkning, rådgivning, salg etc………….

 

BYGGE MOTIVASJON

En måte å bygge motivasjon og kontakt i en organisasjon er igjennom visjoner og mål. Å skape en felles platform fra visjoner og mål gir organisasjonen en felles retning og fokus.

Vi finner mange tegn på gruppetilhørighet og tilhørighet rundt oss: Symboler, politisk retning, klesstil, uniformer, alder, utdanning, nasjonalitet, musikksmak er alle eksempler på en felles interesse eller en felles platform.