default logo

Verktøy

SANSENE
Sansene er våre verktøy til å
  • skaffe informasjon
  • bearbeide informasjon
  • levere Informasjon
  Det finnes ingen situasjoner vi ikke bruker sansene våre. Sansene våre og måten vi bruker dem på styrer mye av livet Vårt.

 Les mer om sansene som verktøy her

FOKUS
Du lærer å holde å integrere fokus for å nå det ønskede resultat.

FLEKSIBILITET
Du lærer å observere og kjenne igjen de kommunikasjons prosessene som avgjør hvordan du skaper kontakt. Når du har skaffet denne informasjonen kan du speile prosessen slik at den/de du henvender deg til opplever å bli forstått. Broen er på plass og du kan nå fortsette med budskapet ditt i trygg forvisning om at du blir hørt og forstått.

KONGRUENS
Hvis det er dissens mellom bevisste og ubevisste deler av deg, eller dissens mellom dine sub-personligheter, er du inkongruent. Det er en forutsetning for forandring at du er enig med deg selv i en gitt situasjon, dvs. at du oppnår full intern enighet om det som foregår eller det som skal gjøres.

SAMSPILL OG KONTAKT
Hvordan du bruker sansene dine og i hvilke rekkefølge du ser, hører, kjenner eller om du gjør alt på en gang er avgjørende for din kommunikasjon og din evne til å skape kontakt med andre. Det er også avgjørende for hvordan du skaper kontakt med deg selv og de oppgaver og mål du setter deg. Hvordan du bruker sansene dine påvirkere fysiologien din, tenkemåten din, troer og trossystemene dine. For å skape kontakt så bruker du kunnskapen du får for å etablere kontakt og en relasjon på linje med det du gjøre når du har en dansepartner du virkelig passer sammen med.
OBSERVERE ELLER VÆRE - I VÆRDEN?
I denne verktøykassen lærer du også hvordan du skifter mellom å se verden igjennom egne øyne og hvordan du ser verden igjennom andres øyne.
ENERGI
Alle endringer krever energi. Du lærer enkle og effektive måter å skaffe deg energi.