Om Mind Too

Mind Too tilbyr næringslivsledere kurs der de lærer å utnytte potensialet sitt. Mind Too tilbyr NLP-utdannelse, kurs og konsulentbistand innenfor lederutvikling og kommunikasjon.

Mind Too arbeider med forandringsprosesser både i organisasjoner og hos individer. Vi ligger langt fremme i bruk av metoder for kommunikasjon, organisasjonsutvikling og egenutvikling. Vår bakgrunn fra næringslivet gir oss et realistisk syn både på problemer og muligheter i en organisasjon.

 

Tretorill_iversen_173ner Torill Iversen har jobbet med NLP i 30 år og er faglig ansvarlig for kursene. Torill har erfaring fra lederjobber med resultatansvar i små og mellomstore selskaper i Norge. Hun har og erfaring fra ulike oppgaver innenfor ledelse og forhandlinger internasjonalt. De seneste årene har hun konsentrert seg om utvikling av medarbeidere i organisasjoner og bedrifter, kursvirksomhet (i Europa, USA og Kuwait), intuitiv problemløsning for bedriftsledere samt individuell rådgivning/terapi. Hun har også vært engasjert i Walt Disney’s produktutviklings strategier og har hatt forskjellige styreverv i ulike bedrifter.

Torill er kjent for sin personlige undervisningsstil. Hennes erfaring som leder- ,styremedlem og styreleder i næringslivet, rådgiver (coach) og terapeut gjør at hun kan tilpasse budskapet og integrere det i hver enkelt deltaker. Når de nye kunnskapene er blitt en del av deg, vil du også bruke dem. De som ønsker det kan oppleve store personlige forandringer.

Hun har et bredt samarbeid med ressurspersoner innenfor flere fagområder, og er medlem Global NLP Training & Consulting Community (GTCC).