• Samspill

Å nå mål!

Å identifisere mål og å nå mål er grunnleggende kompetanse for enhver organisasjon.

Inviter dine medarbeidere til 2 meget nyttige og lærerike dager.
Dette er kurset for alle bedrifter som ønsker å bli mer effektive i å sette og nå mål. På kurset lærer dere hvordan dere setter gode mål, hvordan dere vet om dere kommer til å nå målet. Dere lærer forskjellen som gjør forskjellen mellom de gangene dere når målene, og de gangene dere ikke når målet.

En praktisk, virkningsfull arbeidsmodell for å nå mål!

  • Kommunikasjonsferdigheter for å nå mål
  • Hvordan du tenker, hvordan hjernen og hjertet arbeider sammen for enklere og bedre sette og nå mål

Etter gjennomført kurs har dere:

  • Et personlig verktøy til å sette mål i alle sammenhenger, for deg selv personlig, for familien, for bedriften, avdelingen eller en relevant gruppe.
  • Et verktøy å bruke for å få en gruppe/bedrift/avdeling til å jobbe sammen mot samme mål.
  • En unik forståelse for hvordan utføre positive endringer.

Kurset et lagt opp basert på praktiske øvelser.

Målsetningsmodellen  Copyright Torill Iversen, Mind Too
Målsetningsmodellen er et unikt verktøy. Hvordan du tenker, og forholder deg til et mål/en målsetning, vil være avgjørende for resultatet. Vi kan si at måten vi sorterer, strukturerer og integrerer våre tanker om fremtiden, vil være avgjørende for de resultatene vi oppnår i dag, og de resultatene vi oppnår i forhold til våre mål.

Definer hva du ønsker (mål).  Analyser så dagens situasjon (nå/utgangspunkt). Finn så de ressurser du trenger for å nå det målet du har satt deg, og lag strategier for hvordan du skal komme til målet.