• Samspill

Lederprogram Del II

I andre og siste kurs i lederprogrammet, NLP Master Practitioner, lærer du teknikker, ferdigheter og modeller til å ta en «Idé til Suksess» og utvikle deg selv fra «God til Fremragende». Du vil i tillegg gå enda dypere inn i ferdigheter og modeller for å føre en «Visjon til handling»

Kunnskapene du får og ferdighetene du utvikler vil gi den en ny horisont for personlig vekst. Du vil oppfatte flere detaljer fra tidligere NLP- utdannelse, få svar på flere spørsmål og få bedre innsikt.

Master Practitioner er spesielt verdifullt på alle nivåer innen ledelse, i næringsliv, forvaltning eller helse, og for deg som ønsker å være en god venn og personlig støtte.

Du vil få ny forståelse av deg selv og samspillet med andre mennesker. Du vil lære å skape varige forandringer både hos deg selv og hos mennesker du er i kontakt med – privat og i yrkeslivet.

Master treningen er effektiv bl.a. fordi den arbeider med forandringer på et høyt logisk nivå, dvs. på områdene tros-systemer og identitet.

La drøm bli virkelighet ved å:

  • Oppheve selvpålagte begrensninger
  • Endre negative trossystemer
  • Velge din egen sinnstilstand
  • Eliminere motstand mot forandring
  • Snu frykt til en ressurs
  • Avdekke egne og andres «spilleregler»
  • Få innsikt i kompliserte systemer
  • Lære grunnprinsippene for healing