default logo

Mer å hente!

”Mer å hente” er et bedriftsutviklingsprogram som skaper varige resultater ved endringer i
organisasjon og individ.
Mottoet er: Organisasjon + Menneske = Mer på hente.

Programmet vil:
Styrke kommunikasjonsferdighetene hos individene slik at samarbeidet effektiviseres og produktiviteten øker i organisasjonen.

Temaer og resultatene fra programmet er:

 • Bevisstgjøring – egen og andres atferd.
 • Endring av uønsket atferd på en positiv måte.
 • Identifisere og kjenne mål, og komme dit
 • Bedre samarbeidsevne og fleksibilitet
 • Bedre ferdigheter i relasjonsbygging, salg og forhandlinger
 • Oppnå positive resultater gjennom riktig kommunikasjon.

Programmet legges opp i en periode på 6 – 9 måneder med følgende faser:

 1. Kartlegging og analyse. Spørsmål og Intervjuer – 2 dager
 2. Sanseskarphet og observasjonsevne – 2 dager
 3. Målsetningmodellen: Identifisere og sette mål. Analyse av nå situasjonen, og strategier for å nå målene. – 2 dager
 4. Relasjonsbygging (skape kontakt og tillit) og språk. – 2 dager
 5. Implementering: Forhandlinger og Disney metoden. Fra visjon til handling. – 3 dager

Følgende områder vil programmet berøre:

 • Skape positive holdninger og motivere til samarbeid. Skape forståelse for at vi alle er forskjellige, men vi jobber mot samme mål.
  • Kompetanseheving i grunnleggende kommunikasjonsferdigheter.
  • Bedre samarbeid og snu evt. konflikt til en positiv prosess.
 • Bidra til å utvikle de ansattes forhold til produkt og bedriftidentitet og nøkkelverdier som basis for en profesjonell kundebehandling.
  • Utvikling av bedriftidentitet.
  • Synliggjøring av bedriftens profil. Kundene skal oppleve bedriftens profil i møte med bedriftens ansatte.
 • Bidra til å forbedre arbeidsorganisering, ledelsesystemer og rutiner som sikrer kundebehandling av høy kvalitet.
  • Utvikle organisasjonen for å fremme tilgjengelighet og fleksibilitet.
  • Produktutvikling, markedssegment, hvilke kunder vil vi ha, omsetningmåls?

Programmet passer for hele bedriften, avdelinger eller ledergrupper. Varige positive og genererende endringer i produktivitet og samarbeid vil være utfallet etter et slikt gjennomført program.