default logo

Foredrag Skape Tillit

I alle sammenhenger i livet er tillit helt essensielt. Foredraget er beregnet på bedrifter og organisasjoner.