default logo

Tid og sted Lederprogram

Lederprogram del 1 består av 4 samlinger.
Lederprogram del 2 består av 4 samlinger.

Oslo – Lederprogram del 1 – høst  2022
samling 1 16.09. – 25.09.2022
samling 2 13.10. – 16.10.2022
samling 3 03.11. – 06.11.2022
samling 4 01.12. – 04.12.2022
 
Alle dager 10.00 – 19.00
Total undervisningstid er 130 timer
Sted: Scandic Fornebu (det tas forbehold om endringer)
 
 
Oslo – Lederprogram del 1 – vår  2023
samling 1 27.01 – 29.01.2023
samling 2 16.02. – 19.02.2023
samling 3 16.03. – 19.03.2023
samling 4 04.05 – 07.05.2023
 
Alle dager 10.00 – 19.00
Total undervisningstid er 130 timer
Sted: Scandic Fornebu (det tas forbehold om endringer)
 
Oslo Lederprogram del 2 – vår 2023
samling 1 03.02. – 05.02.2023
samling 2 23.02. – 26.02.2023
samling 3 23.03. – 27.03.2023
samling 4 20.04. – 23.04.2023
 
Alle dager 10.00 – 19.00
Totalt Undervisnings tid er 130 timer
Sted: Scandic Fornebu (forbehold om endringer)
 
 
Kursavgift NOK 90.000 hvorav NOK 15.000 er påmeldingsavgift. Kursavgiften forhånds faktureres.
Meld deg på HER