default logo

Hjernen og hjertet

Når hjertet leder hjernen og forbindelsen er god……………….

Til tross mirakel funn i fiksjon og film for å stoppe eller reversere den menneskelige hjernens uunngåelig tilbakegang, har realistiske forskere ikke gjort slike oppdagelser. De har imidlertid lært hvordan nedgangen kan bremses – og hvordan vi kan forbedre vårt kort- og langtids minne i prosessen!

Visste du at kognitive evner faktisk begynne å avta overraskende tidlig – en gang rundt alderen 25-35, og at forskere har identifisert en av de viktigste årsakene?

«En av de store påvirkninger på kognitive funksjoner – vår evne til å fokusere, ta hensyn, huske ting, finne våre bilnøklene – har å gjøre direkte med hvor mye stress vi opplever,» sier Dr. Rollin McCraty, Ph.D.

McCraty, forskningsdirektør ved HeartMath Institute, diskuterer kognitiv svikt, og en gunstig tilstand for å bremse den ned. Hvordan trene balanse og forbedre kognitive funksjoner for å bidrar og oppveie kognitiv svikt.

«Hjernen og nervesystemet har evnen til å forandre seg, å skape nye forbindelser i seg selv … der vi tidligere ikke kunne lære noe nytt, ikke huske et navn kan vi med hjernens evne til å etablere kontakt koble oss på igjen.»

Tankens kraft tror alle på. Ny forskning viser at hjertets kraft langt overgår tanken og hjernen.

McCraty, er en anerkjent autoritet på stress, følelser og sammenheng, han forklarer at forskning i de siste tiårene har bevist at ting som et godt «sosialt støtte system «, «hjernegymnastikk», lære et annet språk, etc., kan bidra til å bremse kognitiv svikt . Problemet for mange er at de ikke har tid eller mulighet til å delta i dette.

Men moderne forskning har funnet nøkkelen. Det er gode nyheter. HMI (Heartmate Institute) har identifisert en forbindelse mellom hjertet og hjernen som effektiv t bremser kognitiv svikt. Denne forbindelsen skaper en tilstanden av balanse og sammenheng mellom hjertet og hjernen. Når forbindelsen mellom hjertet og hjernen er opprettet så oppstår en harmoni mellom de fysisk og de psykisk funksjonene som fremmer følelsesmessig stabilitet og optimal kognitiv ytelse.

McCraty har beskrevet hvordan vi kan praktisere forbindelsen til vår hjerterytme og ved hjelp av positive følelser ikke bare kan bremse kognitiv svikt, men også på en bevist måte være mer effektive enn det er mulig å bli med dagens inngrep for å bedre hukommelsen. Ved hjelp av enkel terminologi, eksempler og nyttige diagrammer illustreres og forklares denne prosessen, og den beskriver hvordan du kan øke din hjerte / hjerne forbindelse.

 

Hjertets kraft/makt

Video fra Heartmate Institute ved Standford University i California